Fighting for family farming, Mr. Leitz goes to Washington