Charlotte Ann Hopf, 86, Jasper – Dubois County Free Press